Category: Literature

BETALJEMUR PDF

Get this from a library! Kitab primbon betaljemur adammakna: ngewrat ilmu-ilmu Jawi bab sadinten-dinten. [Tjakraningrat, Kangjeng Pangeran Harya.;. Kitab primbon Lukmanakim adammakna: sambetanipun betaljemur / compiled by R.W. Soembogo. Author…. Read more »